Lightning G3 Pro Unit とは

Lightning G3 Pro Unitは、無料WordPressテーマLightning(version 14.x 以降 )に、さらに便利な機能を拡張できるLightning専用プラグインです。